Rodzina na Swoim i Singiel na Swoim dla Gdańska i okolic.

Autor:
Data: 2012-01-11


Poleć znajomym:

Artykuł omawia aktualny stan w zakresie programu Rodzina na Swoim, Singiel na Swoim oraz Samotny Rodzic na Swoim dla wsparcia finansowego nabywania nieruchomości położonych w Gdańsku, Pruszczu Gdańskim oraz innych miejscowościach województwa pomorskiego. Określa warunki, które musi spełniać osoba ubiegająca się od kredyt oraz sama nieruchomość mieszkalna.

Uwaga!!! Tylko w do końca 2012 roku można skorzystać z dopłat budżetowych w programie Rodzina na Swoim, Singiel na Swoim lub Samotny Rodzic na Swoim. Skorzystanie z tego preferencyjnego kredytu jest możliwe pod warunkiem złożenia w banku wniosku kredytowego przed 31 grudnia 2012 roku i nie ma tu znaczenia kiedy wybudowana lub wydana zostanie dom lub mieszkanie, czyli nieruchomość mieszkalna może być gotowa wydana i sprzedana ostateczną umową sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie późniejszym np. w grudniu 2013 roku.

Warto wykorzystać tę okazję i czym prędzej nabyć dom lub mieszkanie. Wybranie nieruchomości i uzyskanie finansowania w formie kredytu hipotecznego trwa statystycznie kilka miesięcy. Zalecamy pilne i poważne potraktowanie informacji.

Rodzina na Swoim to chętnie wykorzystywany rządowy program finansowego wsparcia zakupu nieruchomości mieszkalnych (domów i mieszkań). Jego celem jest pobudzenie mieszkaniowych inwestycji deweloperskich poprzez wsparcie możliwości finansowych popytowej strony rynku nieruchomości. W praktyce program ten sprowadza się do dopłat z budżetu państwa do raty kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania lub domu. Kryteria kwalifikacji do programu Rodzina na Swoim stopniowo ulegają  zaostrzeniu - ostatnia zmiana z 1 września 2011, a sam program jest na etapie wygaszania i jego zakończenie nastąpi 31 grudnia 2012 roku.

Beneficjenci programu przez pierwszych 8 lat spłaty kredytu hipotecznego otrzymują dopłatę z budżetu państwa w wysokości do 50% wartości odsetek z raty kredytu. Łącznie w zależności od przypadku można uzyskać dopłatę w wysokości 15 - 26% wartości kredytu, czyli kilkadziesiąt tysięcy złotych, stąd, warto czym prędzej z niego skorzystać. Nasz doradca kredytowy aktywnie śledzi  zmiany ofert kredytów hipotecznych dostępnych w Polsce, aby w każdym momencie wiedzieć, który bank proponuje najlepszy kredyt hipoteczny dla konkretnego klienta.

O kredyt preferencyjny w tzw. programie Rodzina na Swoim na nabycie pierwszej nieruchomości mieszkalnej (lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego) mogą ubiegać się osoby niebędące właścicielami lub współwłaścicielami innej nieruchomości mieszkalnej: domu, samodzielnego lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do domu mieszkalnego.

Rodzina na Swoim (RnS)

Podstawową grupą, do której skierowany jest program Rodzina na Swoim, jest, jak sama nazwa mówi, rodzina (osoby, które zawarły związek małżeński). Ustawa ogranicza tu wiek małżonków, otóż ubiegać się o preferencyjny kredyt hipoteczny z dopłatą  mogą małżeństwa, w których młodszy małżonek ukończył w danym roku najwyżej 35 rok życia. Warunek ten ustawa uważa za spełniony, jeśli do końca roku kalendarzowego, w którym młodszy z małżonków ukończył 35 rok życia, w banku został złożony wniosek o udzielenie kredytu.

Dopłatą dla rodziny objęty jest zakup mieszkań o powierzchni do 75 m2, przy czym sama dopłata jest wyliczana maksymalnie do 50m2. W przypadku domów ich powierzchnia użytkowa nie może przekraczać 140 m2, a dopłatą objętych jest 70 m2 takiego domu.

Samotny Rodzic na Swoim (matka lub ojciec)

Program Samotny Rodzic na Swoim dotyczy osób (matka, ojciec lub innych) samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko:

  1. małoletnie (do uzyskania pełnoletności, czyli ukończenia 18 lat);
  2. uczące się w szkołach do ukończenia 25 roku życia;
  3. bez względu na wiek dziecka, jeśli przysługuje na nie i jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny.

Samotny rodzic może przystępować do programu bez względu na swój wiek.

Dopłatą dla samotnego rodzica objęty jest zakup mieszkań o powierzchni do 75 m2, przy czym sama dopłata jest wyliczana maksymalnie do 50m2. W przypadku domów ich powierzchnia użytkowa nie może przekraczać 140 m2, a dopłatą objętych jest 70 m2 takiego domu.

Singiel na Swoim

Dla osób samotnych lub niepozostających w związku małżeńskim i bezdzietnych tzw. singli powstała możliwość skorzystania z oferty dopłat w tzw. programie Singiel na Swoim (SnS) - maksymalna powierzchnia nabywanego mieszkania nie może przekroczyć 50 m2, a dopłata wyliczana jest maksymalnie do wartości 30 m2 tegoż mieszkania. Single mogą przystąpić programu Singiel na Swoim pod warunkiem złożenia wniosku kredytowego do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły 35 rok życia, a zamierzają nabyć odrębny lokal mieszkalny lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Status singla wyklucza możliwość ubiegania się o preferencyjny kredyt w programie Singiel na Swoim na zakup domu.

Wartość domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych objętych programem

Istotnym warunkiem ograniczającym dostęp do kredytu hipotecznego z dopłatą w programie Rodzina na Swoim (RnS)są określane na poziomie województwa progi wartości 1 m2 powierzchni użytkowej nabywanych nieruchomości mieszkalnych, i tak w IV kwartale 2012 roku: dla Gminy Miasto Gdańsk wynoszą one 5 332,50 zł dla rynku pierwotnego i 4 266,00 zł dla rynku wtórnego; dla Pruszcza Gdańskiego i pozostałych gmin w województwie pomorskim wynoszą one 4 134,00 zł dla rynku pierwotnego i 3 307,20 zł rynku wtórnego.

Nasz sumienny doradca kredytowy ułatwi Państwu wybór najkorzystniejszego kredytu hipotecznego z wszystkich dostępnych w Polsce i bezpiecznie przeprowadzi Państwa przez zawiłości procedur bankowych.

 


Infolinia: pn.-pt. 1000 - 1800
Na czasie
Pilnie poszukujemy działek
inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne w Pruszczu Gdańskim i okolicach
Klauzula wyłączności - lepsza strona pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Nabywca 0% - to skuteczne oferty, w których wynagrodzenia pośrednika nie jest dzielone na zbywcę i nabywcę, a zbywca pokrywa w całości (sprzedający lub wynajmujący). Osiedle Plenerowe klimaty - rozpoczynamy promocję i sprzedaż nowych mieszkań ostatniego IV etapu budowy osiedla Plenerowe klimaty w Cieplewie gm. Pruszcz Gdański

Dziękujemy - przyjęliśmy wiadomość.

Proszę oczekiwać odpowiedzi lub kontaktu telefonicznego w ciągu 24-ech godzin roboczych.

Dziękujemy, przyjęlismy dyspozycję.